Contact

Sediu: CARITAS CATOLICA ORADEACaritas map

Str. Piața Ion Creangă, nr 2,

410009 Oradea, jud. Bihor

Tel: +40(0)359/427-777
E-mail 1:    caritas@rdslink.ro
E-mail 2: caritas.oradea@gmail.com

Centru de îngrijire la domiciliu (CID)
Str. Piața Ion Creangă, nr 2,

410009 Oradea, jud. Bihor
Tel.: +40(0)259/470-013
Persoană de contact: Toth Andrea coordonator

Policlinică și stomatologie
Str. Șirul Canonicilor nr.23
410161 Oradea, județul Bihor
Tel.: +40 (0)259/ 416 863
Persoană de contact: Dr.Uitz Gyöngyi coordonator

Cantină socială
Str. Spartacus nr.31/A
410161 Oradea, județul Bihor
Persoană de contact: Szabó Márta coordonator

Căminul de bătrâni  ”Sf. Martin”
Str. Bumbacului nr.1
410491 Oradea, județul Bihor
Tel.: +40 (0)259/ 423 613
Persoană de contact: Bör Gyöngyi coordonator

Centrul rezidenţial de îngrijire socială „Sfânta Elisabeta”
str. Spartacus 31/A
410466 Oradea
Telefon: (+40) 0359/170313
Persoană de contact: Nagy Andrea