Despre noi

a01Întotdeauna a existat în sufletul omului compasiune pentru semenii nevoiaşi şi dorinţa de a exprima acest sentiment în cât mai multe feluri. Această caracteristică înnăscută reprezintă şi temelia activităţii asociaţiei noastre. Datorită acestui fapt în anul 1990, la Oradea, s-a format asociaţia caritativă Caritas Catolica, în scurt timp primind şi statut legal. Asociaţia noastră e membru al Confederaţiei Caritas din Bucureşti, care cuprinde 11 asociaţii Caritas diecezane. Dezvoltăm activităţile noastre în 10 localităţi a diecezei orădene, anume 3 judeţe, încercând să oferim ajutor temporar sau de lungă durată, sustenabilă şi eficace în formă organizată, în raport cu posibilităţile noastre. Începuturile organizaţiei noastre se datează în perioada căderii comunismului, anul 1989, când donaţiile umanitare din ţările vestice soseau în masă şi erau împărţite necontrolabil. În scurt timp, a devenit evident că pe termen lung, nu acesta e modul ideal de a rezolva situaţia socială nefericită a ţării.
a02
Pentru cei care s-au născut într-o familie săracă sau se află într-o situaţie inumană de ani de zile, nu e de ajuns oferirea unui răgaz financiar momentană sau de o singură dată. Aceşti oameni au nevoie de sprijin, de sfaturi, de o strategie ca schimbarea adevărată să se producă. Realizând această problemă arzătoare, am început să dezvoltăm programe bazate pe diferite servicii sociale. Aceste servicii, în timp, s-au înmulţit şi s-au optimizat. În prezent, grupurile noastre de ţintă sunt familiile numeroase, bolnavii abandonaţi de rude, bătrâni, persoane cu dizabilităţi mentale şi fizice, comunităţi de romi, sinistraţii zonelor lovite de dezastre, copii orfani, cei fără adăpost. În cadrul asociaţiei funcţionează cantină socială, cămin de bătrâni, birou de ajutoare, policlinică, stomatologie, farmacie, centru de îngrijire la domiciliu, birou de informare şi consiliere pentru persoane cu dizabilităţi, internat pentru elevi sau turişti.

a06
Director Caritas

În munca noastră asiduă, ne oferă sprijin indispensabil, continuu sau ocazional, sponsori locali şi din străinătate, printre care se numără fundaţii umanitare, organizaţii caritative, dar şi persoane fizice. Ei ne uşurează munca nu numai cu sprijin financiar, ci şi cu schimb de experienţă, sfaturi, şi nu în ultimul rând, oferă o mână de ajutor săracilor prin transporturi de bunuri periodice, care conţin îmbrăcăminte, obiecte de menaj, mobilier, obiecte sanitare, cosmetice, hrană conservată. O parte din aceştia sunt distribuite prin biroul de ajutoare, iar restul reprezintă baza activităţii noastre comerciale, astfel contribuind la cheltuielile zilnice a asociaţiei.

a08

Director adjunct

Obiectele sanitare donate sunt folosite de farmacie, policlinicile, unităţile de îngrijire la domiciliu, cele două centre de consiliere a persoanelor cu dizabilităţi, căminele de bătrâni care îşi dezvoltă activitatea în cadrul Caritas Catolica, iar nu în ultimul rând, acestea pot fi achiziţionate şi de unităţi şi instituţii medicale. Caritas, pe lângă sediul din Oradea, are filiale şi puncte de lucru în diferite localităţi: Marghita, Tăşnad, Zalău, Valea lui Mihai, Aleşd, Salonta, Săcuieni şi Oşorhei. În timp ce organizaţia noastră şi-a propus ca să devină cât mai independent şi autonom de sponsorii săi externi, rămâne deschis şi la colaborări noi, totodată păstrând un parteneriat roditor cu cei existenţi.