Sub îndrumarea pompierului consultant dl. Pop Viorel și a responsabilului cu securitatea la locul de muncă, dl. István Kiss, toată lumea și-a putut reîmprospăta cunoștințele despre diferitele tipuri de stingătoare de incendiu, iar apoi au putut încerca utilizarea stingătoarelor cu pulbere și cu CO2 în practică, deși din cauza temperaturii ridicate și a secetei, de data aceasta practica nu s-a făcut pe flăcări reale, ci doar pe pietrișul curții Centrului Sf. Iosif. Au fost discutate, de asemenea, diverse standarde de siguranță, protocoale de evacuare și alte aspecte de prevenirea incendiilor. Exercitiul s-a derulat într-o atmosferă plăcută, și a fost foarte util pentru toată lumea.