Köszönjük az adományokat!

afis colecta 2013

Szent Erzsébet-gyűjtés
a Caritas szociális konyha javára

A Nagyváradi Egyházmegye által szervezett 2013. november 17.-i Szent Erzsébet gyűjtés során 31.582 RON gyűlt össze.

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket a Főtisztelendő plébánosoknak, szerzeteseknek, jótevőknek, valamint kedves híveinknek és más felekezetüeknek akik idén is gondoltak ránk.

Az összegyűlt adományt a nagyváradi, margittai és tasnádi szociális konyha kedvezményezettjeire fordítottuk, hogy élelmet biztosítsunk számukra a dermesztő-hideg napokban.

Comments are closed.