Köszöjük az árvízkárosultaknak nyújtott támogatást!

ArvizKovaszna2018_HU-002Ez úton szeretnénk köszönetet mondani minden jólelkű embernek, aki a katolikus karitász szervezetek országos összefogásának keretében pénzadománnyal támogatta a Kovászna megyei árvízkárosultakat. A 2018. augusztus 26-i gyűjtés során a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye 54 plébániájának hívei adakoztak a templomokban, emellett több magánszemély személyesen hozta el adományát a Caritas Catolica nagyváradi székhelyére. Az összefogás nyomán összesen 29.221 lejjel tudtuk támogatni az június árvízkárosultakat. Az alábbiakban részletet közlünk a gyűjtést kezdeményező Gyulafehérvári Caritas köszönőleveléből.

„Mindig megható, amikor észreveszik egymást a testvérek. Még akkor is így van ez, hogyha a felebaráti szeretet alapvetően ezt így kívánja. Amikor a szeretet konkrétan újra meg újra testet ölt, akkor az mindig belső élményt szül, különösen azokban, akik abban részesülnek. Köszönetünket nyilvánítjuk ki a Nagyváradi Caritasnak a Kovászna megyei árvízkárosultak megsegítésére szervezett gyűjtésért. Köszönjük a Nagyváradi Egyházmegye híveinek, hogy a szükségben felénk fordultak, és szolidaritásukkal segítettek abban, hogy újra megtapasztalhassuk: nem vagyunk egyedül. Ezt sokszor halljuk, de amikor embertársaink segítségén keresztül tapasztaljuk meg, akkor ennek szebb hangja van. Az összeg felhasználásáról beszámolót fogunk küldeni. Isten áldja meg minden munkájukat és fáradozásukat! Kívánjuk őszinte szeretettel, dr. Márton András igazgató, Ft. Sajgó Balázs lelki igazgató – Gyulafehérvár, 2018. október 16”.

Comments are closed.