“Ocrotim demnitatea umană”

vedelmezzuk 1În data de 13 martie 2018 a avut loc adunarea generală a Asociației Caritas Catolica. În cadrul evenimentului, s-a evaluat activitatea desfăşurată anul trecut în domeniul asistenţei şi ajutorului social, şi s-a stabilit strategia pentru anul 2018. Evenimentul a început cu o rugăciune rostită în comun, după care părintele Iosif Rajna, președintele Asociației Caritas Catolica i-a salutat pe cei întruniţi şi a prezentat ordinea de zi.

În privinţa proiectelor de viitor, episcopul László Böcskei a subliniat importanţa păstrării şi dezvoltării laturii umane a serviciilor, căci cea mai importantă menire a caritasului, este de a pune în practică principiile ajutorului umanitar, prin aceasta, asociaţia catolică de caritate deosebindu-se de celelalte instituţii de profil social. „Păstrăm şi ocrotim demnitatea umană” – s-a exprimat excelenţa sa.

„Caritas Catolica a stabilit un scop cu adevărat nobil, dar omeneşte foarte greu realizabil, noi însă întotdeauna simţim că această muncă este binecuvântată de Dumnezeu, şi că pronia ne-a desemnat colegi și colaboratori care întotdeauna au considerat ajutorarea semenilor ca fiind o activitate de suflet şi continuă să lucreze în acest spirit.” – a relatat directorul Iosif Rajna.

Participanţii la adunare au dezbătut şi au votat planurile pentru menţinerea şi dezvoltarea serviciilor, adunarea încheindu-se cu o modestă agapă.

Comments are closed.