Prin milostenie pe urmele sfântului neînfricat

DSC_6427Marţi, 11 noiembrie la capela Căminului de Bătrâni Sf. Martin din Oradea, aflat sub egida şi în administraţia organizaţiei Caritas Catolica, s-a  ţinut sărbătoarea hramului Sf. Martin din Tours. Ceremonia a fost oficiată de excelenţa sa Böcskei László episcop romano-catolic, asistat de preoţii Rajna József, Egeli József şi Németh László şi  de secretarul episcopal Vakon Zsolt.

La fel cu cei tineri, şi oamenii ajunşi la senectute caută continuu acele puncte de sprijin, care le pot fi reazăm în clipele de singurătate, restrişte sau suferinţă, ori când sunt copleşiţi de sentimentul neputinţei – a accentuat episcopul, menţionând că, chiar figura Sf. Martin poate fi un astfel de punct-forte, căci în fermitatea lui, rămâne un exemplu de urmat chiar şi pentru generaţiile de astăzi.

După cum a amintit dl. episcop Böcskei László, Sf. Martin s-a născut în urmă cu aproape 1700 de ani, pe meleagurile Pannoniei de astăzi, la câţiva ani după ce  prin Edictul de la Milano, Constantin cel Mare a liberalizat exercitarea religiei creștine pe tot teritoriul Imperiului Roman. Sf. Martin s-a născut deci în zorii unei ere noi, când creştinii nu mai erau nevoiţi să se ascundă în catacombe ci şi-au putut practica liber religia şi era o mare nevoie de misionari.

Episcopul a reliefat trei dintre principalele trăsături de caracter ale lui Sf. Martin: fermitatea în credinţă, perseverenţa în speranţă şi  în dragostea faţă de semeni. După cum a specificat dl. episcop, şi în zilele de astăzi e nevoie  de neînfricare, fermitate şi perseverenţă, pentru a înfăptui un act de binefacere, o milostenie. A cerut ajutorul Domnului, ca – păşind pe urmele sfântului neînfricat – şi cei sălăşluiţi în căminul de bătrâni, să fie milostivi şi binefăcători, prin fapte mici dar perseverente, de răbdare şi acceptare reciprocă.

La sfârşitul  sărbătorii hramului, directorul Caritas Catolica, dl. părinte  Rajna Jozsef a mulţumit d-lui episcop pentru slujbă, iar domnia sa, promiţând să viziteze şi de Crăciun Căminul Sf. Martin,  i-a vizitat şi pe bolnavii la pat, în camerele lor, cerând asupra lor binecuvântarea Domnului. Evenimentul s-a încheiat cu agapă.

Szombati-Gille Tamás

Comments are closed.