Proiecte cu finantare UE

uni_dez1. Centrul Rezidenţial de Îngrijire Socială  “Sfânta Elisabeta” >> Pagina proiectului

2. Extindere centru multifuncţional de bătrâni la Marghita

3. Parteneriat pentru şanse egale pe piaţa muncii >> Pagina proiectului