Altenheim Hl. Margareta

Altenheim “St. Margaret” Marghita

marg_oreg_009