Centru de ingrijire la domiciliu Marghita

Beneficiarii îngrijirilor la domiciliu sunt persoane cu afecţiuni acute şi/sau cronice care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară. CID Marghita
Activitatea centrelor se desfăşoară la domiciliul pacienţilor şi constă din efectuări de pansamente, injecţii, perfuzii, măsurări de tensiune şi a glicemiei, mobilizări, gimnastică medicală, igienizarea bolnavului, în funcţie de indicaţia medicului şi de starea bolnavului. Centrul nostru are la dispoziţie toate materialele necesare îngrijirii (material consumabil şi instrumente ajutătoare).
Unele mijloace auxiliare de îngrijire se pot închiria pentru perioade variabile de timp: cadrane de mers, cârje, cărucioare, paturi reglabile, rolatoare. Serviciile de îngrijiri la domiciliu sunt acreditate de Ministerul Sănătăţii şi conform contractului cu CAS Bihor pacienţii externaţi din spitale pe baza recomandării întocmite de medicul specialist, beneficiază de servicii de îngrijiri medicale gratuite decontate de CAS.
Beneficiarii sunt îngrijiţi indiferent de vârstă, sex, religie sau apartenenţă etnică. Personalul angajat respectă demnitatea, autonomia şi dreptul la intimitate a beneficiarilor. CID Marghita2Confidenţialitatea datelor este respectată de fiecare angajat. În vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite şi potrivit standardelor prevăzute, personalul participă activ la diferitele treninguri, seminarii, întâlniri, schimburi de experienţă. Beneficiul acestora constă în creşterea calităţii profesionale, în îmbunătăţirea modului de satisfacere a nevoilor, precum şi organizarea sarcinilor.
Toth Andrea
coordonator CID Oradea

Persoană de contact Marghita: Fezer Andrea asistent medical

Adresa: Marghita , str.Bihorului, nr.9

tel.: 0740/015100

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016

Centrul de Îngrijire la domiciliu Marghita

      În  anul 2016 centrul nostru a acordat servicii de îngrijire, asistență medicală și socială la domiciliu în medie pentru 38 de persoane.

Beneficiarii îngrijirilor la domiciliu sunt persoane cu afecţiuni acute şi/sau cronice care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o  unitate sanitară.

La cererea nevoiașului sau a familiei acestuia echipa de îngrijire la domiciliu ii informează, ii vizitează și efectuează îngrijirile dorite/ necesare sau tratamentele indicate de medicul de familie.

Beneficiarii au fost îngrijiţi indiferent de vârstă, sex, religie sau apartenenţă etnică. Personalul angajat respectă demnitatea, autonomia şi dreptul la intimitate a beneficiarilor. Confidenţialitatea datelor  a fost respectată de fiecare angajat.

În vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite şi potrivit standardelor prevăzute, personalul a participat activ la diferitele treninguri, seminarii, întâlniri, schimburi de experienţă.

Serviciile acordate constau in efectuări de pansări, injecții, perfuzii și măsurări de tensiune si glicemie.

In  cursul  anului 2016 s-au  inchiriat  mijloace auxiliare de îngrijire  pentru perioade variabile de timp: cadrane de mers, cârje, cărucioare, paturi reglabile.

Speram ca toate activitatile si demersurile din anul 2016 au contribuit la imbunatatirea situatiei de viata sau de ingrijire al persoanelor varstnice sau bolnave, beneficiari ai serviciului nostru de ingrijire.

KISS KAROLY

 SEF CENTRU