Centrul de zi Sf. Anton

CENTRUL DE ZI SF. ANTON este un centru pentru acordarea serviciilor sociale către persoanele vârstnice.

Căminul asigură o viață decentă acelor vârstnici care au nevoie de îngrijire specială în limita unui număr de 20 persoane.

Centrul poate asigura doua mese pe zi.
Vârstnicii beneficiază de activități de socializare și recreare precum: vizionare TV, citit presă sau cărți din biblioteca, jocuri de șah si rummy, sărbătorirea zilelor de naștere și a principalelor sărbători religioase și nu în ultimul rând se asigură practicarea vieții spirituale, stând la dispoziția lor un preot romano-catolic și unul reformat. Toate aceste servicii sunt oferite permanent cu ajutorul personalului nostru calificat.

Programul de recuperare este asigurată de personal calificat în kinetoterapie.

Serviciile oferite sunt:

  • Servicii de îngrijire și supraveghere, în timpul zilei
  • Administrarea tratamentului medical
  • Asistență pentru îndeplinirea operațiunilor zilnice (îmbrăcat , dezbrăcat, igiena personală)
  • Administrarea hranei
  • Achiziționarea medicamentelor
  • Activități  recreaționale
  • Terapie ocupațională
  • Program de recuperare

Modalitate de încheiere a contractului:

Actele necesare beneficiarilor:
• copie de pe actele de identitate ale beneficiarului;
• copie de pe cartea de identitate a reprezentantului legal;
• adeverinţă de venit;
• ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
• documente care determina starea de sănătate a beneficiarului, dacă este cazul (ieșire din spital, scrisoare medicală etc.)

Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor: persoane vârstnice (peste 65 de ani).
Decizia de admitere se aprobă și se avizează de către conducătorul centrului.
Pe baza actelor și deciziei de admitere se întocmește contractul de furnizare a serviciului pe un an cu drept de prelungire

Pentru serviciile oferite în cadrul centrului de zi nu se percepe taxa.

Contact:

Centrul Multifuncțional pentru bătrâni Sf. Anton
415300 Marghita, Bihorului  nr 9-11, Jud. Bihor
Tel.: +40(0)359 463747

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2015
CENTRUL DE ZI SF ANTON

În anul 2015, Centru de zi a asistat 15 beneficiari cu ajutorul a 5 angajați. Angajații sunt persoane de specialitate.
Beneficiarii centrului de zi au participat la diverse activități în cadrul unității noastre.
Primul eveniment la care au luat parte cu devotament a fost Balul mascat din luna februarie cu muzica live și cu mulți invitați.
De 8 Martie s-a sărbătorit Ziua Internațională a Femeii în cadrul căreia au fost felicitate doamnele.
Cu ocazia sărbătorilor pascale în atelierul de creație s-au confecționat diverse ornamente de paști cu care s-a împodobit și căminul rezidențial. În 13 iunie s-a sărbătorit ziua SF Anton, în 15 august au fost felicitate doamnele cu numele de Maria iar de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Eveniment sărbătorit cu voie bună.
Sfintele Sărbători de Crăciun sunt marcate în mod tradițional cu colinzi în jurul bradului. Numeroase copii din diferite școli au venit și ne-au colindat.
Centrul de Zi este deschis de luni până vineri în intervalul orar 9–17. Vârstnicii sosesc la centru la ora 9.00 unde servesc un ceai sau o cafea. Începând cu ora 9.30 citim presa. La ora 10.00 încep activitățile de socializare. La ora 12.00 se servește prânzul. La ora 13.00 cine dorește se poate odihnii într-una din camerele de odihnă. La ora 17.00 activitățile se încheie.

În vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite şi potrivit standardelor prevăzute, personalul a participat activ la diferitele treninguri, seminarii, întâlniri, schimburi de experienţă.