Centrul de zi Sf. Anton

CENTRUL DE ZI SF. ANTON este un centru pentru acordarea serviciilor sociale către persoanele vârstnice.

Căminul asigură o viață decentă acelor vârstnici care au nevoie de îngrijire specială în limita unui număr de 20 persoane.

Centrul poate asigura doua mese pe zi.
Vârstnicii beneficiază de activități de socializare și recreare precum: vizionare TV, citit presă sau cărți din biblioteca, jocuri de șah si rummy, sărbătorirea zilelor de naștere și a principalelor sărbători religioase și nu în ultimul rând se asigură practicarea vieții spirituale, stând la dispoziția lor un preot romano-catolic și unul reformat. Toate aceste servicii sunt oferite permanent cu ajutorul personalului nostru calificat.

Programul de recuperare este asigurată de personal calificat în kinetoterapie.

Serviciile oferite sunt:

 • Servicii de îngrijire și supraveghere, în timpul zilei
 • Administrarea tratamentului medical
 • Asistență pentru îndeplinirea operațiunilor zilnice (îmbrăcat , dezbrăcat, igiena personală)
 • Administrarea hranei
 • Achiziționarea medicamentelor
 • Activități  recreaționale
 • Terapie ocupațională
 • Program de recuperare

Modalitate de încheiere a contractului:

Actele necesare beneficiarilor:
• copie de pe actele de identitate ale beneficiarului;
• copie de pe cartea de identitate a reprezentantului legal;
• adeverinţă de venit;
• ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
• documente care determina starea de sănătate a beneficiarului, dacă este cazul (ieșire din spital, scrisoare medicală etc.)

Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor: persoane vârstnice (peste 65 de ani).
Decizia de admitere se aprobă și se avizează de către conducătorul centrului.
Pe baza actelor și deciziei de admitere se întocmește contractul de furnizare a serviciului pe un an cu drept de prelungire

Pentru serviciile oferite în cadrul centrului de zi nu se percepe taxa.

Contact:

Centrul Multifuncțional pentru bătrâni Sf. Anton
415300 Marghita, Bihorului  nr 9-11, Jud. Bihor
Tel.: +40(0)359 463747

RAPORT ANUAL DE  ACTIVITATE A CENTRULUI DE ZI

2016

În  anul  2016  Centrul de  zi a asistat 13 beneficiari cu ajutorul a 5 angajați. Angajații  fiind persoane de specialitate. Beneficiarii centrului de zi au făcut pancove pentru beneficiarii căminului. Beneficiarii centrului rezidențial  Sf. Anton, căminul Sf. Margareta și centru  de zi  au  participat  la diverse evenimente.

 • O acțiune foarte importanta și folositoare a avut loc în lunile  ianuarie—februarie, datorita   frigului și anume „Acțiunea umerașul”. Dacă ți-e frig  ia  o  haină, dacă  ai mai multe  pune una pe umeraș.
 • în februarie balul mascat la care au participat beneficiarii, angajații și alte persoane în afara căminului.
 • 8 Martie ziua Internaționala a Femeii, unde au fost felicitate cu flori doamnele,
 • Cu ocazia zilei internațional a persoanelor vârstnice a fost organizata  teatru  cu  trupa  Horvath Janos din Marghita.
 • Activități de lucru manual. Pentru ca Centru de Zi sa fie frumos împodobit.  Am organizat ateliere de creație din care au rezultat decorațiuni minunate.
 • Săptămânal timp de o oră, vârstnicii din Centrul de Zi însoțiți de un kinetoterapeut desfășoară diverse activități fizice. Săptămânal, fiecare vârstnic dispune de un masaj de relaxare sau terapeutic în funcție de nevoia sau dispoziția fiecăruia.
 • Sfintele Sărbători de Crăciun sunt marcate în mod tradițional cu colinzi cantata in jurul bradului.
 • Activități de lucru manual. Pentru ca Centru de Zi sa fie frumos împodobit de  am organizat ateliere de creație din care au rezultat decorațiuni minunate.

Centrul de Zi iși are deschise porțile de luni până vineri în intervalul orar 9 – 17.

Pe parcursul anului 2016 au beneficiat de servicii a centrului 13 beneficiari.

Kiss Karoly

Sef Centru