Program pentru sprijinul educaţiei copiilor romi-Marghita

În cadrul Caritas, filiala Marghita s-au dezvoltat diferite programe de care să poată beneficia şi copiii romi, prevenind astfel marginalizarea socială a acestora:
1. în cadrul grădiniţei de vară, se asigură pregătirea pentru şcoală a copiilor romi, care nu au frecventat grădiniţa. Se asigură mic dejun, masă la prânz, rechizite pentru începerea şcolii.
2. pentru copiii de etnie romă dar nu numai, aflaţi în clasele întâia şi a doua (45 de elevi) se asigură masa la prânz, rechizite necesare, fiind astfel motivaţi şi încurajaţi să frecventeze şcoala.
Urmărim reducerea abandonului şcolar, frecvent în zonă şi evitarea situaţiilor care ar putea duce la separarea copilului de familia acestuia.
A alege între o viata lipsit de responsabilităţi şi obligaţii şi între unul util, harnic este destul de dificil pentru un copil care şi-a petrecut o mare parte din timp pe stradă, nesupravegheat. Noi punem accent pe importanţa procesului de învăţare, proces care se
reflectă în viaţa unui om încă de la naştere. Copiilor le este explicat că frecventarea unei şcoli implică nu numai faptul de a şti să citeşti, să scrii, dar şi însuşirea cunoştinţelor de cultură generală necesară fiecărui membru respectat a societăţii. Aceste informaţii le vor fi  de folos pe tot parcursul vieţii. A urma o şcoală presupune parcurgerea mai multor etape şi acest lucru poate să pară greu la început pentru aceşti copii neglijaţi. Procesul de învăţare se poate încununa cu absolvirea unui liceu sau a unei facultăţi, obţinând posibilitatea unei vieţi cu multe bucurii şi satisfacţii personale şi profesionale. Înţelegerea acestor lucruri aduce un pont în plus sprijinului material oferit de noi şi asigura structura educativă necesară pentru copiii aflaţi în situaţie de risc social.