Roma gyerekek oktatását támogató program – Margitta

A Caritas margittai kirendeltségének keretén belül különböző programok kerültek kidolgozásra a roma gyermekek számára, melyek a társadalmi kirekesztettség megakadályozását szolgálják.
- A nyári óvoda biztosítja azon roma kisgyermekek iskolára való felkészítését, akik eddig nem jártak óvodába. A gyerekeket reggelivel és ebéddel látjuk el, illetve iskolakezdéshez szükséges tanszerekből álló csomagokat is kapnak.
- A hátrányos helyzetű roma és nem-roma, első- és második osztályos gyerekek számára ebédet és tanszereket biztosítunk, arra buzdítva őket, hogy iskolakerülés helyett válasszák a tanulást és iskolába járást.
Az iskolakerülés elterjedését próbáljuk visszaszorítani, ami a romák és más szegény sorsú családok által lakott környékeken megszokottá vált.
Választani egy felelősségek és kötelezettségek nélküli és egy hasznos, szorgalmas élet között olyan gyermekek számára, akik idejük nagy részét az utcán, felügyelet nélkül töltik, bizony nem olyan egyszerű döntés. Mi nagy hangsúlyt fektetünk a tanulás folyamatára, mely folyamat elkíséri az embert születésétől kezdve. A gyermekeknek magyarázattal szolgálunk arról, hogy iskolába járni nemcsak annyit jelent, hogy megtanulnak írni, olvasni és számolni, hanem az általános kulturális ismeretek elsajátítását és gyakorlását is magába foglalja, előmozdítva azt, hogy társadalmunk értékes és tiszteletbeli tagjaivá váljanak. Ezek az információk egész életük során hasznukra fognak válni. Az iskolába járás több szakasz sikeres végigjárásából áll, ez pedig eleinte riasztó feladat egy elhanyagolt gyermek számára. A tanulás folyamatát pedig egy gimnázium, majd egyetem befejezése koronázhatja meg, megszerezve ezáltal egy örömökkel, személyes és szakmai sikerekkel teli élet lehetőségét. Ezeknek a dolgoknak a megértése elősegíti, hogy az általunk biztosított anyagi támogatással minél szilárdabb alapokra épüljön a hátrányos helyzetű roma gyermekek oktatása.