CCSPD

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI ORADEA

“Centrul de consiliere şi sprijin pentru persoane cu dizabilităţi”  (CCSPD) s-a  înfiinţat în anul 2001 ca parte a unui program naţional al Confederaţiei Caritas Romania, sub denumirea de “Birou de asistenţă şi consiliere pentru persoane cu handicap” – BACH.
Alături de alte 10 birouri din ţară, BACH Oradea a făcut parte din reţeaua naţională a cărei scop comun era îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi promovarea integrării lor în societate. De asemenea, încă de la înfiinţare BACH Oradea a urmărit colaborarea cu organizatiile existente pe plan local pentru organizarea de activităţi cu şi pentru beneficiari.

La fel ca celelalte birouri, până în 2005 BACH Oradea a beneficiat de susţinere financiară acoperită în totalitate de către Caritas Freiburg din Germania. Începând cu 2006 cheltuielile de funcţionare au fost acoperite parţial din proiectul naţional şi parţial din contribuţia proprie a Asociaţiei Caritas Catolica. Începând cu 2008, BACH a beneficiat anual de subvenţie de stat oferită de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia de Muncă şi Incluziune Socială Bihor în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 pentru servicii de informare, consiliere şi activităţi de socializare pentru persoane cu dizabilităţi.

În 2006 am obţinut acreditarea biroului pentru servicii de informare şi consiliere pentru persoane cu dizabilităţi pentru 3 ani de zile, făcând dovada capacităţii de funcţionare şi de oferire a unor servicii de calitate beneficiarilor noştrii.
Ne adresăm în primul rând, persoanelor cu dizabilităţi şi aparţinătorilor acestora din jud. Bihor, însă şi celor care provin din alte judeţe, iar  temporar se găsesc în aria noastră de acţiune şi vin în contact cu CCSPD Oradea.
Oferim beneficiarilor noştrii informaţii despre drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi sprijinim prin consiliere socială individuală şi de grup, integrarea sau reintegrarea acestora în comunitate. Acţionăm şi la nivel comunitar prin: campanii de sensibilizare a populaţiei privind persoanele cu dizabilităţi, prin colaborarea cu alte organizaţii în derularea de activităţi ce vizează scoaterea din izolare şi promovarea persoanelor cu dizabilităţi. Finanţare: În prezent, funcţionarea CCSPD Oradea este susţinută financiar prin subvenţie de stat oferită de Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale şi din contribuţia proprie a Asociaţiei Caritas Catolica.

cicpd_001
În anul 2010, odată cu reacreditarea serviciilor sociale oferite, BACH Oradea şi-a schimbat denumirea în CCSPD Oradea, însemnând “Centru de consiliere şi sprijin pentru persoane cu dizabilităţi”, urmărind o dezvoltare continuă a activităţilor sale.

Anul 2011 a însmenat pentru centrul nostru o perioadă dificilă în care ne-am confruntat cu problema existenţei continuă a serviciilor noştri pentru persoanele cu dizabilităţi. Fiindcă nu ne mai bucurăm de subvenţie financiară din partea guvernului, lipsa fondului financiar pentru activităţile noastre a devenit o problema alarmantă. Pertenerul nostru olandez, organizaţia Steungroep Nederland-Roemenie, fiind conştient de importanţa prezenţei unei astfel de centru de servicii pentru peroanele cu dizabilităţi ăn oraşul nostru, ne-a venit în ajutor. Începând cu noiembrie 2011, StNedRom ne susţine activitatea prin metode financiare semnificative, astfel primind şansa de a fi prezent în continuare, pe termen lung, în vieţile pline de obstacole şi provocări a acestor tineri.

PROGRAM CU PUBLICUL:

Marti: 08:00-13:00
Joi: 12:00-17:00

DATE DE CONTACT:
Adresa : Oradea, str. Şirul Canonicilor 21
Tel/Fax: 0040 259/418-900 ; E –mail : andibachvar@yahoo.com

PERSOANA DE CONTACT: Nagy Andrea – coordonator CCSPD Oradea