CCSPD

Nagyváradi Információs és Tanácsadási Központ Fogyatékkal Élők Számára (CCSPD)

A fogyatékkal élők számára létrehozott tanácsadási központ 2001-ben alakult meg a romániai Caritas Konföderáció országos programjának részeként, BACH iroda (Tanácsadói iroda fogyatékkal élők számára) néven.  Az ország több pontján található másik 10 irodával egyetemben, a BACH iroda is részese volt egy átfogó programnak, melynek célja a fogyatékkal élők életminőségének javítása és társadalomba való beilleszkedésük segítése. Mindemellett, már az iroda megalakulásakor törekedtünk a helyi szinten működő más szervezetekkel való együttműködésre a célcsoportjaink javát szolgáló események megszervezésében.

Ugyanúgy, mint a többi BACH iroda, 2005-ig teljes mértékben a németországi Caritas Freiburg anyagi támogatásából tartottuk fenn tevékenységünket. 2006-al kezdődően azonban költségeinket sikerült fedeznünk részben az országos projekt anyagi juttatásaiból, részben pedig a Caritas Catolica saját hozzájárulásának köszönhetően. 2008-tól, a BACH iroda a Munkaügyi, Családjogi és Szociális Ügyek Minisztériuma által biztosított éves támogatásban részesült, a Bihar megyei Munkaügyi és Szociális Integrálási Hivatalon keresztül, a 34/1998-as számú törvény irányelvei alapján, mely magába foglalja azon információs, tanácsadási és szocializációs szolgáltatásokat, melyeknek célközönsége a fogyatékkal élő személyek és hozzátartozóik. 2006-ban az iroda tevékenysége hivatalosan is elismertté vált, mely akkreditálás 3 évre szól, bizonyítva elhivatottságunkat és felkészültségünket a fogyatékkal élők életminőségének jobbá tételére.
cicpd_001

Jelenleg, szolgáltatásaink elsősorban a Bihar megyei fogyatékkal élőket és hozzátartozóikat célozzák meg, azonban természetesen állunk rendelkezésére azoknak is, akik átmenetileg érkeznek városunkba.   Kedvezményezettjeink számára naprakész információkkal tudunk szolgálni mindenről ami a fogyatékkal élők jogaival kapcsolatos és akár egyéni vagy csoportos tanácsadást is végzünk ezen személyek közösségbe való beilleszkedésének támogatására. Tevékenységünk népszerűsítésére olyan kampányokat, nyilvános eseményeket szervezünk, melyeknek célja a lakosság fogékonnyá tétele és megismertetése a fogyatékkal élők problémáival és mindennapjaikkal. Más szervezetekkel karöltve igyekszünk csökkenteni ezeknek a háttérbe szoruló embereknek a kirekesztettségét és általánosan elfogadottá tenni azt a tényt, hogy ők ugyanolyan értékes tagjai a társadalomnak, mint fogyaték nélkül élő társaik.

A 2010-es évben, az akkreditáció megújításával, irodánk új megnevezése Nagyváradi Tanácsadási és Információs Központ Fogyatékkal Élők Számára (CCSPD Nagyvárad). A központ további működése elképzelhetetlen lenne az állami támogatás illetve a Caritas szervezet saját anyagi fedezete nélkül.

Mivel a 2011-es évben a központ nem részesül állami anyagi támogatásban, további munkánk a fogyatékkal élők érdekében komoly akadályokba ütközött. Felmerült a központ további fenntartásának kétésge, ezért egyik legjelentősebb holland támogatónk, a Steungroep Nederland-Roemenie segítségünkre sietett. 2011 novemberétől az StNedRom hosszú távú anyagi hozzájárulásának köszönhetően folytatja működését a nagyváradi CCSPD.

FOGADÓÓRÁK

Kedd: 08: 00-13: 00

Csütörtök: 12: 00-17: 00

KAPCSOLAT:

Nagy Andrea – a nagyváradi CCSPD központ koordinátora

Címünk: Nagyvárad, Kanonok sor 21 szám

Tel/Fax: 0040 259/418-900 ; e-mail : andibachvar@yahoo.com

Módosítás: (2012. március 23. péntek, 11:36)