Centru de incluziune

Centrul de Incluziune pentru Persoane cu Dificultăți

Începând cu ianuarie 2013, centrul de incluziune din cadrul organizaţiei Caritas, îşi reorganizează activitatea. Beneficiarii vor avea posibilitatea de a primi ajutoare în formă de îmbrăcăminte, produse de igienă personală şi mobilier cu ajutorul sponsorilor noştri din străinătate. Distribuirea pachetelor de alimente s-a suspendat pe perioadă nedeterminată ca urmare a diminuării posibilităţilor noastre.
Cererile pot fi depuse la biroul coordonatorului de program, care vor fi evaluate de o comisie în zilele de luni a săptămânii. Lista beneficiarilor se afişează la poarta organizaţiei noastre. Distribuirea ajutoarelor se efectuează în zilele de vineri a fiecărei săptămâni.

Actele necesare pe lângă cererile depuse sunt: act de identitate, adeverinţă de salariu sau lipsa sursei de venit, şi în anumite cazuri adeverinţă medicală sau alte acte medicale doveditoare stării de sănătate nesatisfăcătoare a aplicantului.

În afara persoanelor fizice, oferim sprijin şi prin colaborare cu instituţii, parohii şi primării. Aplicanţii din afara oraşului Oradea şi de pe teritoriul diecezei, sunt rugaţi să contacteze primăriile sau parohiile de care aparţin. Cu aceste instituţii, organizaţia Caritas se află în colaborare permanentă şi participă activ în programul centrului de incluziune.

PROGRAM CU PUBLICUL:
luni, marţi, miercuri: 10:00-12:00

CONTACT:
Centrul de Incluziune pentru Persoane cu Dificultăţi – Radu Aliz, coordonator program
Şirul Canonicilor nr.17
410161 Oradea, judeţul Bihor
tel. coordonator: 0740/203 112