Felzárkóztatási központ

Hátrányos Helyzetű Emberek Felzárkóztatási Központja

2013 januárjától kezdődően,  Caritas Catolica által létrehozott és működtetett felzárkóztatási központ átszervezi működését.

A jogosultakat ruhával, személyi higiénia szerekkel és bútorokkal támogatjuk, melyek a külföldi szponzorain adományaiból származnak. Az élelmiszercsomagok osztása beláthatatlan időre fel van függesztve, lehetőségeink csökkenése következtében.

A kérvényeket a segélyelosztó irodában tehetik le az érdekelt személyek. Ezeket egy bizottság fogja kivizsgálni hétfői napokon. A segélyre jogosultak listája a szervezet portáján kerül kifüggesztésre. A segélyek kiosztosására minden pénteken kerül sor.

Az igénylők a kérvényeken kívül a következő dokumentumokat kell letenniük: személyazonosságot igazoló dokumentum, jövedelem igalás vagy ennek hiányát igazoló dokumentum, egeészségügyi bizonyítvány vagy egyéb orvosi dokumentum, mely kimutatja az igénylő vagy családtagja betegségét, diagnózisát.

Magánszemélyeken kívül támogatunk parókiákat, plébániákat, intézményeket és polgármesteri hivatalokat. Nagyváradon kívűlről illetve az egyházmegye területéről érkező igénylők forduljanak a lakhelyükhöz tartozó polgármesteri hivatalhoz vagy egyházi intézményhez. Ezen intézmények folyamatos kapcsolatban állnak szerveztünkkel és részt vesznek segélyezési programjainkban.

FOGADÓÓRA:

Hétfő, kedd, szerda: 10: 00-12: 00

ELÉRHETŐSÉG:

Radu Aliz programkoordinátor

Kanonok sor 17 szám

410161 Nagyvárad, Bihar megye

TEL.: 0740/203112