Centru de ingrijire la domiciliu Oradea

OXYGEN CONCENTRATOROXIGENOTERAPIE LA DOMICILIU      

Centrul de Îngrijire la Domiciliu dispune de aparate concentratoare de oxigen de marca “DeVilbiss”. Din 1 iulie 2014 conform contractului cu CAS Bihor, pacienţii care au nevoie de oxigenoterapie la domiciliu pot beneficia de aceste dispozitive la recomandarea medicului specialist.

Pentru mai multe informaţii contactaţi Centrul de Îngrijire la Domiciliu: 0259/470-013.

În cadrul Asociaţiei Caritas Catolica Oradea funcţionează Centrul de îngrijiri la domiciliu cu puncte de lucru în localităţile: Oradea, Marghita, Tăşnad, Salonta, Săcueni, Sălacea şi Oşorhei.
Ca o alternativă a spitalizării prelungite şi ca o soluţie pentru cazurile în care pacienţii nu pot sau nu vreau să părăsească mediul familial al propriului domiciliu, echipa noastră de îngrijiri, prin responsabilităţile pe care le îndeplineşte: profesionalism, seriozitate şi onestitate, şi-a propus să realizeze o asistenţă/ îngrijire medicală la cele mai înalte standarde în vederea ameliorării problemelor de sănătate, asigurarea confortului pacientului, precum şi asigurarea sprijinului psiho-social şi spiritual al acestora.Asistaţii sunt vizitaţi la cerere şi conform indicaţiilor medicale. Aceste vizite sunt efectuate zilnic sau după necesităţi, săptămânal, lunar, după nevoile pacienţilor.
Beneficiarii îngrijirilor la domiciliu sunt persoane cu afecţiuni acute şi/sau cronice care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară.
Activitatea centrelor se desfăşoară la domiciliul pacienţilor şi constă din efectuări de pansamente, injecţii, perfuzii, măsurări de tensiune şi a glicemiei, mobilizări, gimnastică medicală, igienizarea bolnavului, activitate menajeră, cumpărături, în funcţie de indicaţia medicului şi de starea bolnavului. Centrul nostru are la dispoziţie toate materialele necesare îngrijirii (material consumabil şi instrumente ajutătoare).
Unele mijloace auxiliare de îngrijire se pot închiria pentru perioade variabile de timp: cadrane de mers, cârje, cărucioare, paturi reglabile, rolatoare. Serviciile de îngrijiri la domiciliu sunt acreditate de Ministerul Sănătăţii şi conform contractului cu CAS Bihor pacienţii externaţi din spitale pe baza recomandării întocmite de medicul specialist, beneficiază de servicii de îngrijiri medicale gratuite decontate de CAS.

În cazul nedecontării serviciilor de către CAS contravaloarea este între 10-50 RON și contravaloarea activității de menaj este de 15 RON/oră. Contravaloarea serviciilor de îngrijiri se stabilește în funcție de venitul beneficiarilor.
Beneficiarii sunt îngrijiţi indiferent de vârstă, sex, religie sau apartenenţă etnică. Personalul angajat respectă demnitatea, autonomia şi dreptul la intimitate a beneficiarilor.

Confidenţialitatea datelor este respectată de fiecare angajat.În vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite şi potrivit standardelor prevăzute, personalul participă activ la diferitele treninguri, seminarii, întâlniri, schimburi de experienţă. Beneficiul acestora constă în creşterea calităţii profesionale, în îmbunătăţirea modului de satisfacere a nevoilor, precum şi organizarea sarcinilor.
Tóth Andrea, coordonator CID Oradea

CONTACT:
CID Oradea – coordonator Tóth Andrea
P-ța Ion Creangă, nr 2,  410009 Oradea, jud. Bihor
TEL: 0259 /470 013, 0771/788-730
FAX: 0040 259/412-760 (secretariat)

PROGRAM CU PUBLICUL:
Luni-vineri: 12:00-14:00

Raport de activitate CID Oradea 2019