Centru de ingrijire la domiciliu Sacueni

Din anul 2010, în parteneriat cu Primăria oraşului Săcueni, Asociaţia Caritas Catolica Oradea a înfiinţat un centru de îngrijiri la domiciliu în localitatea Săcueni, cu scopul de a asigura servicii de îngrijiri medicale la domiciliu atât în oraşul Săcueni, cât şi localităţile învecinate.

Beneficiarii îngrijirilor la domiciliu sunt persoane cu afecţiuni acute şi/sau cronice care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o  unitate sanitară.
Activitatea centrelor se desfăşoară la domiciliul pacienţilor şi constă din efectuări de pansamente, injecţii, perfuzii, măsurări de tensiune şi a glicemiei, mobilizări, gimnastică medicală, igienizarea bolnavului, în funcţie de indicaţia medicului şi de starea bolnavului. Centrul nostru are la dispoziţie toate materialele necesare îngrijirii (material consumabil şi instrumente ajutătoare).
Unele mijloace auxiliare de îngrijire se pot închiria pentru perioade variabile de timp: cadrane de mers, cârje, cărucioare, paturi reglabile, rolatoare. Serviciile de îngrijiri la domiciliu sunt acreditate de Ministerul Sănătăţii şi conform contractului cu CAS Bihor pacienţii externaţi din spitale pe baza recomandării întocmite de medicul specialist, beneficiază de servicii de îngrijiri medicale gratuite decontate de CAS.
Beneficiarii sunt îngrijiţi indiferent de vârstă, sex, religie sau apartenenţă etnică. Personalul angajat respectă demnitatea, autonomia şi dreptul la intimitate a beneficiarilor. Confidenţialitatea datelor este respectată de fiecare angajat.În vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite şi potrivit standardelor prevăzute, personalul participă activ la diferitele treninguri, seminarii, întâlniri, schimburi de experienţă. Beneficiul acestora constă în creşterea calităţii profesionale, în îmbunătăţirea  modului  de satisfacere a nevoilor, precum şi organizarea sarcinilor.

Raport de activitate CID Sacueni 2018

CONTACT ŞI PROGRAM CU PUBLICUL:
Menyhárt Éva asistent medical
tel.: 0748/941315
Str. Zólyomi David nr.10

Luni-vineri: orele 11-12

Sacueni2

Sacueni7