INFORMAŢII PRIVIND SERVICIILE OFERITE DE ASOCIAȚIA CARITAS CATOLICA ORADEA ÎN TIMPUL STĂRII DE URGENŢĂ

Servicii  în funcțiune

ASIGURAREA MESELOR PENTRU GRUPURI PERICLITATE

Cantinele sociale ale Asociației Caritas Catolica funcționează și în prezent și asigură în mod continuu mese calde pentru vârstnicii și nevoiași. Beneficiarii nu servesc masa împreună în săli comune, persoanelor cu mobilitate limitată hrana este transportată la domiciliu de angajații Caritas, iar celorlalți li se predau în containere de unică folosință, pe care ei îl duc acasă și servesc masa la domiciliu.

Cantina socială din Oradea în prezent asigură în timpul săptămânii  mâncare caldă pentru  45 de cazuri sociale (vârstnici solitari cu pensii mici, familii mari, oameni ai străzii, persoane cu venituri mici etc.). În afară de aceștia, sunt serviți 46 de beneficiari contra cost (serviciu tip catering) şi 73 de rezidenți ai căminelor de bătrâni. În afară de cămine, colegii noștri transportă mâncare caldă la domiciliu la 55 de persoane din municipiu.

Cantina socială din Marghita, asigură în prezent mese calde pentru 36 de cazuri sociale, din care la 20, se livrează la domiciliu. Cantina din Tășnad asigură mese pentru 37 cazuri sociale precum și pentru 20 de vârstnici care trăiesc singuri, cărora li se livrează mâncarea la domiciliu.

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

Centrele de Îngrijire la Domiciliu (CID) își continuă activitatea în modul obișnuit, asigurând îngrijirea a 273 de bolnavi în total. Colegii noștri vizitează și îngrijesc la domiciliu zilnic 120 de persoane în Oradea, 43 la Marghita, 21 în Salonta, 15 la Oșorhei, 22 la Săcueni,33 în Sălacea și 19 la Tășnad.

Activitatea se desfășoară la domiciliul pacienților și constă din efectuări de pansamente, injecții, perfuzii, măsurări de tensiune și a glicemiei, mobilizări, gimnastică medicală, igienizarea bolnavului, activitate menajeră, cumpărături, în funcție de indicația medicului și de starea bolnavului. Unele mijloace auxiliare de îngrijire se pot închiria pentru perioade variabile de timp: cadrane de mers, cârje, cărucioare, paturi reglabile, rolatoare. Serviciile de îngrijiri la domiciliu sunt acreditate de Ministerul Sănătății și conform contractului cu CAS Bihor pacienții externați din spitale pe baza recomandării întocmite de medicul specialist, beneficiază de servicii de îngrijiri medicale gratuite decontate de CAS.

CENTRU DE PERMANENȚĂ

Dorim să informăm populația că la sediul Asociaţiei Caritas Catolica din Oradea, în Pţa.Creangă  nr.2, funcționează un Centru de Permanență, care acordă asistenţă medicală gratuită de luni până vineri între orele 17 – 08, respectiv sâmbătă și duminică non-stop. Medicii de gardă asigură cu titlu gratuit examinări primare, consultanță în cazuri de urgență chiar și noaptea.

Servicii  modificate

CĂMINE DE BĂTRÂNI

În cele 2 cămine de bătrâni din Oradea și cele 2 din Marghita, în scop preventiv s-a  introdus carantina, din data de 27 februarie. Drept urmare, rezidenții nu pot ieși în stradă și nici nu pot primi vizitatori. Legătura cu familia/rudele se ține prin telefon și internet.

Până la retragerea carantinei, se sistează și internările, adică nu se primesc rezidenți noi în căminele Caritas. Îngrijirea rezidenților existenți, decurge în modul obișnuit, Caritas asigurându-le îngrijire medicală și sufletească, precum și 3 mese și 2 gustări pe zi.

CENTRE DE ZI PENTRU VÂRSTNICI

În interesul securității vârstnicilor, s-a suspendat activitatea căminului de zi din Tășnad, ca urmare vârstnicii înscriși în program nu se mai întrunesc la centrul Caritas ci rămân la domiciliu, însă colegii noștri livrează fiecăruia masa caldă, preiau rufele murdare, înapoiază hainele spălate, îi ajută în efectuarea cumpărăturilor și plata facturilor, după nevoie.

Având în vedere situația de urgență, colegii din Tășnad doresc să accesibilizeze acest ajutor pentru cât mai mulți vârstnici, de aceea înscrierile continuă și pe durata situației de urgență la Tășnad. Cei interesați pot cere informații la nr.0749.222.962 , sau la adresa e-mail caritas.tasnad@yahoo.com

RELAŢII CU PUBLICUL

La sediul din Oradea, intrarea se limitează la poarta laterală, dar se mențin relațiile cu publicul. Magazinele second-hand Caritas din Oradea și Marghita sunt deschise conform programului de lucru obișnuit.

Informaţii la www.caritascatolica-oradea.ro sau la nr.telefon :+40(0)359.427-777

Servicii  suspendate  temporar

INTERNATUL PENTRU ELEVI

Activitatea Internatului de elevi Sf. Ladislau s-a suspendat pe perioada suspendării cursurilor școlare.

CABINETE DE SPECIALITATE

Pe durata stării de urgență, s-a suspendat activitatea la cabinetele de medicina muncii, medicina de familie, stomatologie și ortopedie care funcționau la sediul Caritas Catolica. Îngrijirea primară și consultațiile se asigură de Centrul de permanență între orele 17 – 08 respectiv între 0-24  sâmbătă și duminică. Cabinetul de stomatologie face programări pentru perioada de după 08 aprilie, la telefon nr: 0766.353-042.

Mulțumim pentru donațiile clienților Bănuțel!

Banutel doboz atadas

Mulțumim clienților magazinelor BĂNUȚEL care ne-au oferit sprijin prin cutiuțele de donații Caritas aflate lângă case de marcat în toate magazinele Bănuțel din Oradea. Aportul lor înseamnă un real ajutor pentru beneficiarii asociației CARITAS CATOLICA. Fondurile strânse sunt folosite pentru a sprijini îngrijirea cazurilor sociale din căminele de bătrâni administrate de Caritas Catolica. Dorim să mulțumim conducerii SC CIOBANCA SRL pentru bunăvoința și colaborarea în acest proiect.

Menționăm că de săptămâna viitoare cutiuțele de donații vor fi amplasate în continuare în toate magazinele BĂNUȚEL din Oradea și Marghita. Donațiile oferite – oricât de mici ar fi – adunate pot însemna o schimbare mare în viața beneficiarilor. Vă mulțumim în numele lor pentru sprijinul acordat!

Caritas Catolica își extinde serviciul de îngrijire la domiciliu prin fonduri europene

comunicat - conferinta deschidere CID Caritas

Joi, 13 februarie 2020, a avut loc conferința de deschidere a proiectului întitulat Dezvoltarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor vârstnice a Asociației Caritas Catolica din Oradea – în cadrul căruia – printre altele – se va suplimenta numărul beneficiarilor îngrijiți de Caritas cu un adițional de 180 de persoane de peste 65 de ani care vor beneficia de îngrijire gratuită pe durata proiectului – 36 luni. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

La conferința de deschidere de joi au fost prezenți reprezentanții autorităților locale celor 5 localități bihorene acoperite de acest serviciu – Marghita, Oradea, Oșorhei, Sălacea și Săcueni – reprezentanți AJPIS Bihor, respectiv DGASPC Bihor. Cei prezenți au fost salutați de părintele Rajna József, directorul Asociației Caritas Catolica, care a subliniat că în această lună Caritas Catolica sărbătorește 30 ani de la înființare, iar unul dintre piloni de bază a serviciului caritabil este programul de Îngrijire la domiciliu, care a fost înființat în cadrul organizației în 1997.

comunicat - episcop Bocskei LaszloConferința a fost deschisă de ex. László Böcskei episcop diecezan romano catolic, care în discursul său a accentuat că Caritas, prin proiectele derulate  de fapt îndeplinește misiunea creștinească de a sluji aproapele, cel marginalizat, cel aflat în suferință. „Beneficiarii Caritasului primesc de două ori: în primul rând primesc asistența medicală, dar la fel de important este că primesc și acea apropiere umană de care au nevoie în suferința lor. Atenția și timpul acordat de angajații Caritas contează enorm de mult în viața acestor oameni”– a declarat episcopul Böcskei.

Detaliile proiectului au fost prezentate de d-na Hortenzia Nagy manager proiect. Obiectivul general al proiectului este Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile din județul Bihor, prin furnizarea unui pachet de servicii socio-medicale dedicate persoanelor vârstnice aflate la nevoie. După cum a accentuat proiectul vine în ajutorul organizației finanțând atât cheltuielile de exploatare (prin acoperirea cheltuielilor salariale, materialelor consumabile folosite îngrijitori) cât și îngrijirea în sine, serviciul fiind gratuit pentru beneficiari.

Grupul țintă reprezintă 180 de persoane vârstnice de peste 65 de ani aflate în situații de dependență și în risc de excluziune socială din județul Bihor care vor beneficia de servicii de îngrijire la domiciliu gratuite, respectiv 15 angajați care au primit o instruire profesională de 360 ore în domeniul îngrijirii. Tot în cadrul proiectului se vor achiziționa echipamente și sisteme IT care – pe lângă altele – vor permite întocmirea tuturor documentelor și evidențierea beneficiarilor în format digital, reducând semnificativ atât timpul de lucru, cât și cantitatea de hârtie folosită.

comunicat - Andrea TothServiciile oferite au fost explicate celor prezenți de către Andrea Toth, coordonatorul programului de îngrijire la domiciliu. „Activitatea se desfășoară la domiciliul pacienților și constă în servicii de natură medicală: efectuarea oricărui tip de tratament medical prescris de medic, ca de exemplu: injecții și perfuzii, pansamente de toate tipurile, mobilizare și masaj, recoltări produse biologice, sondaje vezicale, spălături, etc. Respectiv servicii de bază și suport: igienă personală, alimentație sau ajutor în alimentație, schimbarea scutecului, plata facturilor, cumpărături, procurare de medicamente, inițierea familiilor în tehnicile de îngrijire pentru a ajuta adaptarea la o nouă situație, etc.” – a explicat.

Conferința s-a încheiat cu o binecuvântare episcopală și cu o agapă modestă. Cei interesați pot contacta Centrul de Îngrijire la Domiciliu Caritas Catolica telefonic, +40(0)259/470-013, sau personal pe Str. Spartacus nr.31/A în timpul săptămânii între orele 8–16.

« Inapoi