În acest sens s-a creat un compartiment care derulează acțiunile întreprinse, ținând legătură directă cu autoritățile din zonele afectate, respectiv organele care coordonează intervențiile în situații de urgență. Am participat și în acțiuni la nivel diecezan, respectiv nivel național, coordonate de Confederația Caritas România. Compartimentul di-a adus aportul și în gestionarea situațiilor legate de fenomenul de migrație. Compartimentul dispune în continuare de un stoc separat special și reînnoit periodic de materiale, cu care poate să intervină în cazuri de dezastre naturale, incendii, sau în alte situații critice. Acceptăm oricând donații materiale sau bănești din partea unor persoane fizice sau juridice sensibile la aceste situații. Și de asemenea contăm pe aportul voluntarilor.