Bemutatkozunk

a01Mindannyiunkban ott lakozik a rászoruló embertársainkkal szembeni könyörület és a vágy, hogy ezt minél többféle módon mutathassuk ki. Szervezetünk tevékenységének is ez a veleszületett emberi tulajdonság a mozgatórugója, ezért alakult meg 1990-ben a nagyváradi Caritas Catolica jótékonysági szervezet, majd rövidesen megkapta jogi státuszát. Szervezetünk tagja a bukaresti Caritas Konföderációnak, mely 11 egyházmegyei Caritas szervezetet foglal magába. A váradi egyházmegye 10 helységében, azaz 3 megyében végezzük munkánkat, lehetőségeinkhez mérten igyekszünk szervezett formában hatékony, rövid- és hosszú távú, fenntartható segítséget nyújtani.

a02
A Caritas kezdete a kommunizmus bukásának időszakára vezethető vissza, az 1989-es évre, amikor is a nyugati országokból tömegesen érkeztek a humanitárius célú adományok és kerültek szétosztásra. Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy nem ez a legmegfelelőbb mód arra, hogy hosszútávon és hatékonyan oldjuk meg az ország nehéz szociális helyzetét. Nem elég pillanatnyi anyagi segítséget nyújtani az arra rászorulóknak, ezért a frissen megalakult Caritas elkezdett különböző szociális szolgáltatásokon alapuló programokat kidolgozni. Ezek a szolgáltatások az évek során szaporodtak és optimalizálódtak. Jelenlegi célcsoportjaink közé sorolhatók a nagycsaládosok, egyedülálló betegek, idősek, szellemi- és mozgássérültek,  roma közösségek, katasztrófa sújtotta vidékek lakói, árva gyermekek, hajléktalanok.
Szegénykonyhát, öregotthont, segélyelosztó központot, járóbeteg rendelőt, fogászatot, házi beteggondozó központot, gyógyszertárat,  hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők számára létrehozott tanácsadó irodát, kollégiumi bentlakást működtetünk. Mindezekben hathatós támogatást nyújtottak és nyújtanak továbbra is helyi és külföldi állandó és alkalmi támogatóink, melyek közt egyaránt megtalálhatók jótékonysági szervezetek, alapítványok illetve magánszemélyek. Munkánkat nemcsak anyagi segítséggel igyekszenek könnyíteni, hanem tapasztalatcserével, tanácsokkal, látnak el minket, és nem utolsó sorban rendszeres szállítmányok formájában sietnek a szegény sorsúak megsegítésére, melyek tartalma ruhanemű, háztartási cikkek, bútorok, egészségügyi eszközök, piperecikkek, tartós élelmiszerek. Ezek részben kiosztásra kerülnek a segélyelosztó irodán keresztül, részben pedig kereskedelmi tevékenységünk alapját képezi, mely nélkülözhetetlen szervezetünk önfenntartásához.

Az adományozott egészségügyi felszereléseknek gyógyszertárunk, járóbeteg rendelőink, házibeteggondozó központjaink és fogyatékosokat segítő egységeink illetve öregotthonaink látják hasznát, ugyanakkor kisebb egészségügyi intézmények, kórházak vásárolhatják meg. Alegységeink megtalálhatók Fugyivásárhelyen, Nagyszalontán, Élesden, Székelyhídon, Mihályfalván, Margittán, Tasnádon és Zilahon. Mindamellett, hogy a Caritas szervezet igyekszik egyre inkább önállósodni és támogatóitól függetlenebbé válni, mindig nyitott marad az új partnerekkel való együttműködésre és már meglévőkkel való gyümölcsöző kapcsolatainak megőrzésére.