„Să fim lumină în viaţa nevoiaşilor”

sa fim 1Caritas Catolica Oradea a făcut o tradiţie din a sărbători în data de 12 mai a fiecărui an,  Ziua Mondială a Îngrijitorilor, printr-o festivitate și întrunire profesională pentru angajaţii asociaţiei, care lucrează în programul de îngrijire la domiciliu, respectiv în căminele de bătrâni. Nici în acest an nu a fost altfel.

În 12 mai, îngrijitorii, asistenţii medicali, lucrătorii sociali din cadrul Asociaţiei Caritas Catolica, s-au întrunit în capela Inima lui Isus, a catedralei romano-catolice, unde episcopul László Böcskei le-a ţinut o slujbă festivă. În predica sa, episcopul a vorbit despre faptul că în domeniul îngrijirii, ca în multe alte domenii ale vieţii, este nevoie de „oameni pascali” care să nu fie rezervaţi şi închişi de fire, ci să deschidă spre alţii şi prin aceasta, să „cuprindă întreaga lume”.

După sfânta slujbă, participanţii au trecut în sala festivă a centrului de instruire laică, unde organizatorul principal, Emma Haier-Sikolya, coordinatoarea Căminului de bătrâni Sf. Martin, i-a salutat pe cei prezenţi, citând cuvintele celebrei Florence Nightingale care a afirmat că „dacă cineva trăieşte o viaţă care aduce  tuturor o dezvoltare şi aceea dezvoltare este permanentă şi nu moare odată cu persoana respectivă, atunci, o asemenea viaţă se poate numi o viaţă dreaptă”  Mulţumind tuturor îngrijitorilor, asistenţilor, lucrătorilor sociali pentru activitatea lor devotată, şi-a încheiat cuvintele cu un îndemn:„Să fim lumină în viaţa nevoiaşilor”.

După aceasta, a luat cuvântul protopopul Sándor Pék, care a arătat că îngrijirea bolnavilor nu constituie o simplă muncă, ci bune oficii, menire adevărată. Bunele oficii se caracterizează prin trei nivele de atins. La primul nivel, trebuie să cauţi ocazia de a ajuta, la al doilea, să găseşti umilinţa necesară, iar al treilea şi cel mai înalt nivel: conştientizarea faptului că prin aceste servicii nu doar dai, ci şi primeşti la fel de multe.

Evenimentul festiv s-a încheiat cu o agapă în cantina Caritas, ocazie cu care directorul asociaţiei, preotul József Rajna le-a mulţumit personal îngrijitorilor care îşi desfăşoară activitatea la Caritas cu multă dăruire şi foarte mult efort, pentru a îmbunătăţi, a uşura şi înfrumuseţa zilele celor aflaţi în suferinţă.

Vezi Galerie Foto

Comments are closed.