Tag Archive for Papa Francisc

Apelul Papei Francisc – Angelus (6 septembrie 2015)

menekultek 1

Iubiţi fraţi şi surori, milostivirea lui Dumnezeu este recunoscută prin faptele noastre, aşa cum ne-a mărturisit viaţa fericitei Maici Tereza de Calcutta, a cărei aniversare a morţii am amintit-o ieri.

În faţa tragediei a zeci de mii de refugiaţi care fug de moartea datorită războiului şi a foametei şi sunt în drum spre o speranţă de viaţă, Evanghelia ne cheamă, ne cere să fim “aproapele”, al celor mai mici şi abandonaţi. Pentru a le da o speranţă concretă. Nu numai să spunem: “Curaj, răbdare!…”. Speranţa creştină este combatantă, cu tenacitatea celui care merge spre o ţintă sigură.

De aceea, în apropierea Jubileului Milostivirii, adresez un apel parohiilor, comunităţilor călugăreşti, mănăstirilor şi sanctuarelor din toată Europa să exprime concreteţea Evangheliei şi să primească o familie de refugiaţi. Un gest concret ca pregătire pentru Anul Sfânt al Milostivirii.

Fiecare parohie, fiecare comunitate călugărească, fiecare mănăstire, fiecare sanctuare din Europa să găzduiască o familie, începând de la dieceza mea de Roma.

Mă adresez fraţilor mei episcopi din Europa, adevăraţi păstori, pentru ca în diecezele lor să susţină acest apel al meu, amintind că Milostivirea este al doilea nume al Iubirii: “Tot ceea ce aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai mei mai mici, mie mi-aţi făcut” (Mt 25,40).

Şi cele două parohii din Vatican vor primi în aceste zile două familii de refugiaţi.

Papa Francisc: Angelus (6 septembrie 2015)